Celní projednání zboží

Celní projednání zboží

V průběhu doručování zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky zboží v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22). Z naší zkušenosti je nám však známo, že i když hodnota zboží překročí výše uvedenou hodnotu, obvykle k celnímu projednání zboží nedojde. Jedná se spíše o ojedinělé případy (zhruba 0,1 % případů).

1. Zadržení zásilky

O tom, že Vám bylo zadrženo zboží na celnici budete informování poštou v písemné podobě. V dopise budou všechny potřebné informace k dořešení této záležitosti. Nejprve se musíte rozhodnout, jaký způsob odbavení zvolíte. Máte čtyři možnosti:

a) Odbavení zásilky Českou poštou – tomuto typu odbavení se budeme věnovat podrobněji dále, protože je to jeden z nejčastějších postupů.

b) Zásilku si odbavíte osobně – tato varianta je vhodná asi jen pro obyvatele Prahy, protože byste se museli dostavit na adresu uvedenou ve zvacím dopise. Vaše rozhodnutí o odbavení osobně musíte poslat na email osobne-praha120@cpost.cz. A všechny potřebné dokumenty přinést přímo na pobočku. Připravte si také dostatek hotovosti, protože celní dluh budete platit na místě. Za činnosti spjaté s předložením zásilky ke kontrole celní správě a zpracování souhrnné deklarace Vám bude Českou poštou, s.p. v případě osobního odbavení účtován poplatek 99,-Kč bez DPH.

c) Zásilku Vám odbaví jiná celní agentura – dodržte postup uvedený v dopise od celní správy, ale upozorňujeme Vás, že každý den uskladnění zásilky si celní úřad účtuje úložné ve výši 10,- Kč.

d) Chcete zásilku poslat zpět odesílateli – informujte o tom celní úřad na adresu sklad.praha120@cpost.cz. Do předmětu e-mailu (příp. na obálku dopisu) uveďte skladové nebo podací číslo zásilky. Pokud má odesílatel uvedeno v dispozicích „Nevracet“ (Abandonné) bude zásilka úředně zničena.

2. Obsah dopisu od celního úřadu

V dopise od celního úřadu by měly být tyto dokumenty:

· Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí

· Žádost o elektronickém zasílání „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí“

· Důvody dovozu

· Fotografie zadrženého balíku

· Plná moc pro zastupování Českou poštou (nemusí být obsahem dopisu). Můžete jí stáhnou zde: https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/483930/plna_moc.pdf/e58e4396-d06d-435e-8ac1-df08fe43d525

3. Co musíte udělat

V této části se budeme věnovat odbavení zásilky Českou poštou a to v případě, že objednané zboží je pro soukromou potřebu fyzické osoby. Takové zboží je dováženo příležitostně a je určeno pouze pro osobní potřebu příjemce nebo jeho rodinu. Dále nesmí toto zboží svou povahou nebo množstvím svědčit o obchodním záměru. Jestliže máte zájem o to, aby Vás Česká pošta zastupovala v celním řízení, tak si musíte připravit tyto dokumenty:

· Vyplněnou a podepsanou plnou moc. Pokud už jste ji jednou České poště dali, tak ji nemusíte znovu zasílat. Platí neomezeně. Přiložte do přílohy emailu/dopisu.

· Prohlášení, že zásilka (uveďte skladové i podací číslo) obsahuje zboží pro soukromou potřebu fyzické osoby – text do emailu

· Specifikaci dováženého zboží (o jaké zboží se jedná, materiál, k jakému použití je určeno) – text do emailu

· Doklad o platbě (výpis z účtu) – označte o jakou platbu se jedná, aby celníci položku rychle našli. Přiložte do přílohy emailu/dopisu.

· Doklad o druhu a ceně zboží (objednávka, faktura, printscreen z e-shopu, atp.) s rozpisem zboží, ceny a dopravy (poštovné). Přiložte do přílohy emailu.

Jaké komplikace mohou nastat?

Budou-li dodrženy výše uvedené pokyny, nemělo by dojít k žádným komplikacím. Pokud by zboží bylo zadrženo, vrátíme Vám peníze za objednávku. V případě jiných komplikací nás kontaktujte na info@fredie.cz

Jak dlouho trvá celní řízení?

Samotné celní řízení trvá obvykle 2-3 dny. Ke zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů zákazníkem České poště. Celkem tedy počítejte s 5-10 dny.

Jaké poplatky mohou vyvstat v souvislosti s celním projednáním?

S vyclením mohou vyvstat tyto poplatky: DPH, CLO a poplatek České poště za zastoupené v celním řízení.

Jak se stavíme k celnímu řízení a poplatkům, které vzniknou naším zákazníkům dodatečně?

Jelikož si Vás, našich zákazníků vážíme, řešíme tyto situace vždy k Vaší spokojenosti. S proclením Vám poskytne součinnost naše zákaznická podpora. Pokud byl na zásilku vyměřen celní dluh, zaplatíte ho při převzetí zásilky na Vaší poště. Celní výměr a doklad o poplatku za proclení poté oskenujte a zašlete nám ho emailem na info@fredie.cz , CLO, DPH a poplatek za proclení Vám budeme kompenzovat doplacením dodatečných nákladů, nebo formou kuponu na další nákup, příp. refundací. Kompenzaci lze poskytnout pouze zákazníkům, kteří nezakoupili zboží k podnikatelskému účelu.